Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie na lata 2019-2023:

Eugeniusz Korbecki - Prezez

Ireneusz Stafiej - Wiceprezes

Przemysław Cypryś - Sekretarz

Sylwia Kapusta - Szydłak - Członek Zarządu

Tomasz Rudnicki - Członek Zarządu

Stanisław Zygmunt - Członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie na lata 2015-2019:

Marian Cichoń - Przewodniczący

Waldemar Łodej - Członek Komisji

Kamil Zygmunt - Członek Komisji

 

Delegaci związku na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Związku Kolarskiego 2016:

Eugeniusz Korbecki

Stanisław Zygmunt


W rezerwie Krzysztof Gierczak